ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา
    http://brainbank.nesdb.go.th   
  
   เครือข่ายจิตอาสา
     http://www.volunteerspirit.org/ 

    วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดชัยนาท
    http://www.konjaidee.com/~konjaidee/node/873  

   วุฒิอาสาธนาคารสมองด้านการศึกษา 
     http://www.brain.moe.go.th/ 
 

 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@moe.go.th 
 ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

Linux server.media.moe.go.th 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Nov 10 18:01:38 UTC 2015 x86_64