การดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง..สู่ชุมชนท้องถิ่น จ.พัทลุง   วุฒิอาสาฯ จ.ลำปางดำเนินโครงการ "การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฎี Constructionism"   วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดทำโครงการ "เยาวชนสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น"   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วุฒิอาสาธนาคารสมองด้านการศึกษา